Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 10 maj

Vattenstämman 2016 gick av stapeln 10–11 maj på Svenska Mässan i Göteborg. Här finns konferensdokumentation från första dagen.

Invigning och välkomnade till årets vattenstämma
Anna Linusson, Svenskt Vatten
Åsa Westlund, Socialdemokraterna 

Hur säkrar vi framtidens dricksvatten?
En trygg dricksvattenförsörjning
Gunnar Holmgren, Dricksvattenutredningen

Hur ska kommunerna få lagar och regler som möjligör effektivt klimatanpassningsarbete?
Presentation av klimatanpassningsutredningen
Eva Eriksson, Klimatanpassningsutredningen

Så tacklar vi skyfallsutmaningen
Skyfall - förr, nu och i framtiden
Weine Josefsson, SMHI

Göteborgs Stads arbete med skyfall och stigande hav – så skall nya Frihamnen skyddas.
Mia Edström, Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Köpenhamn – strategi för klimatanpassning samt finansiering av åtgärder i befintlig bebyggelse.
Jeppe Tolstrup, Projektledare, klimatanpassning i Köpenhamns stad

Så arbetar EurEau och Svenskt Vatten med EU-frågorna
Neil Dhot, EurEau
Anders Finnson, Svenskt Vatten

Dricksvattenutredningen är klar – hur påverkar det vattenskyddet?
Ulrika Askling och Ida Lindblad-Hammar, Dricksvattenutredningen
Susanna Hogdin, Havs- och Vattenmyndigheten
Pehr Andersson, Växjö kommun

Hur kan hållbarhetsindex användas som underlag för politiska beslut?

Hur kan hållbarhetsindex användas som underlag för politiska beslut i kommunen?
Magnus Montelius, Svenskt Vatten

Hållbarhetsindex i dialog mellan bolag och politiker
Mats Rostö, Gästrike Vatten
Inger Källgren Sawela, Gävle kommun

Hållbar avloppshantering kräver nya lösningar
Vad behöver vi veta för att åstadkomma en hållbar avloppshantering?
Ann Mattsson, Gryaab, Avdelningschef
– Utveckling, kvalitet och miljö

VA-teknik Södra prövar ny teknik för hållbar
avloppshantering
Karin Jönsson, Lunds tekniska högskola

Är aeroba granuler något för svensk avloppsrening?
Britt-Marie Wilén, Chalmers

Är det värt att införa anammox i huvudströmmen
på svenska avloppsreningsverk?
David Gustavsson, forskningsledare,
Sweden Water Research

Water JPI – Europas viktigaste forskningsprogram
för vatten
Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten