Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 12-13 maj 2020 i digital form

Svenskt Vatten beslutade att ställa in årets Vattenstämma i Kalmar på grund av Coronaviruset. Istället genomförde vi ett webinar onsdagen den 13 maj.

Vi kom tidigare i år fram till att vi måste ställa in hela (den fysiska) Vattenstämman. Läs vidare

Du kan även se filmen här

Svenskt Vatten genomförde Vattenstämman digitalt

Vi erbjöd i år ett webinar onsdagen den 13 maj på förmiddagen, där vi lyfte utvalda delar ur programmet med inbjudna talare och paneldiskussioner. Läs vidare

Det finns nu möjlighet, mot en avgift, att ta del av Vattenstämman i efterhand. Läs vidare

Du kan även se filmen här.

Föreningsstämman genomfördes också digitalt 
Svenskt Vattens föreningsstämma genomförades via webb tisdagen den 12 maj. Kallelse och dagordning skickades till alla medlemmar under slutet av mars månad och handlingar inför stämman tillgängliggjordes på Svenskt Vattens hemsida.

Om Vattenstämman 2020

Årets Vattenstämma blickar framåt. VA-sektorn står inför stora utmaningar. Utmaningar som sektorn måste möta med nya ideér, ny kunskap och ett kraftfullt engagemang.

Vattenstämman 2020 kommer att beröra ett antal för VA-sektorn, och för hela samhället, viktiga frågor. 
Vad kan forskningen bidra med, vilka innovationer är på gång, hur klarar vi finansieringen, digitaliseringen och
vattenförvaltningen framöver?

Klimatomställningen ställer stora krav på insatser från hela samhället och VA-sektorn kommer att spela en central
roll för att möta de utmaningar vi står inför. Det är några av alla frågor som tas upp på 2020 års Vattenstämma i Kalmar.

Läs mer här

Handlingar föreningsstämma 2020

Svenskt Vattens föreningsstämma kommer att genomföras via webb tisdagen den 12 maj kl. 16.00. Allt underlag finns samlat på en sida.