Hoppa till huvudinnehåll
Storbron. Photo: Örebro kommun, Fredrik Kellén

Vattenstämman 14-15 maj 2019, Örebro

Vattenstämman är den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor. Vattenstämman vänder sig till kommunala företrädare, länsstyrelser/vattenmyndigheter, övriga statliga myndigheter, universitet och högskolor, företag och intresseorganisationer som hanterar vattenfrågor i sitt arbete. Storbron - Foto: Örebro kommun, Fredrik Kellén

Vatten – en framtidsfråga 2019 

Enligt FN:s klimatpanel är de närmaste åren troligen de viktigaste i mänsklighetens historia. Att utnämna vatten till en framtidsfråga är mot den bakgrunden ganska försiktigt. Klimatanpassning, att säkra dricksvatten och förebygga översvämningar är nog så utmanande, inte minst med tanke på säkerhetsläget i världen. 

Programmet hade fyra parallella spår som var öppna för alla: 
1. Klimatanpassning
2. Digitalisering/Säkerhet
3. Kompetensförsörjning
4. Branschföretag

Mer information

Dokumentation och intervjuer

Se Örebro Convention Bureaus film om Kranmärkt inför Vattenstämman 2019