Virtuellt VA med digitala tvillingar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Virtuellt VA med digitala tvillingar

Digitalisering av VA-branschen

Presenteras av Maria Bennet och Hans Bjarnehed, ÅF
Ladda ner presentationen (pdf)

En otroligt spännande del av den digitala revolutionen!

En digital tvilling är en uppkopplad virtuell kopia av en verklig produkt, process, infrastruktur i ett samhälle eller system av detsamma. Tvillingen har egenskaper som gör att den kan beskriva den verkliga fysiska förlagan eller processen under olika betingelser och presentera resultatet på ett värdebaserat sätt för brukaren. En digital tvilling kan också göra investeringar mer lönsamma, effektivisera resursutnyttjandet och optimera stadsmiljön i framtidens smarta städer. 

Potentialen inom VA

Inom VA finns möjligheten att optimera och kontrollera flöden och processer genom en mer automatiserad övervakning av ledningsnät och anläggningar. Det kan handla om allt från att koppla ihop uppmätta nederbördsmängder med inkommande flöde till ett reningsverk, till något så enkelt som att visa vattennivån i en tank, pumpstation eller ledning. På en mer detaljerad nivå kan en digital tvilling till exempel styra luftningen av bassänger så att luftmängden optimeras, samtidigt som energiförbrukningen minimeras. Detta kan ge stora besparingar inom driften. Ett annat exempel är att den digitala tvillingen säger till när en givare börjar ge felvisande värden, utifrån statistiska metoder, och därmed förhindrar att givaren skickar iväg felaktiga signaler.

Bli inspirerad av möjligheterna med digitalisering!

Att bygga en digital tvilling kräver spetskompetens inom flera områden. Dessa omfattar djup ingenjörskunskap för branschens applikationer, simulering av tilltänkta objekt, mekanik, kemi, matematik, statistik, uppkoppling mot IT-system samt grafisk utformning av gränssnitt mot brukaren.

Digitala tvillingar finns i olika intelligensnivåer – från basala uppkopplade maskiner till den mest avancerade tvillingen med inbyggd artificiell intelligens som kör helt automatiserat och utan operatörer.

ÅF har som ett ledande ingenjörs- och designföretag de samlade kompetenserna för skapandeprocessen av digitala tvillingar och kan därför erbjuda såväl delarna som ett helhetskoncept, Digital Twin by ÅF. ÅF bygger digitala tvillingar med möjlighet att interagera med såväl människor som digitala och fysiska tillgångar.

 Seminariet riktar sig till dig som vill

  • Höra om digitaliseringens möjligheter
  • Få exempel på praktisk tillämpning av digitala tvillingar
  • Diskutera den framtida digitaliseringen av VA-branschen