Vatten en valfråga (2) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vatten en valfråga (2)

Kommunala företrädare för partierna samtalar om hur de ser på de lokala utmaningarna i form av investeringsbehov, nyanläggning kontra förnyelse av anläggningar, taxehöjningar, avvägning mot andra intressen, lånetak, lokalt förebyggande miljöarbete, kommunala kompetensfrågor, statens myndighetsroll m.m.

Kenneth Lantz, distriktsordf. i Örebro län (V)

Miguel Odhner, kso Kungälv (S)

Emma Berginger, vice kso Lund (MP)

Mari-Louise Wernersson, kso Falkenberg (C)

Magnus Grill, regionfullmäktige, Region Skåne (L)

Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kso Lidingö och ordf. i Käppalaförbundet (M)

Bengt Germundsson, kso Markaryd (KD)

Bengt Lindahl, kf Helsingborg (SD)