Smarta VA-nät - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Smarta VA-nät

Digital Demo Stockholm – arbete för att få fram ny teknik för bättre kontroll på dricksvattenledningsnät
Stockholm satsar stort på digitala lösningar. Stockholm Vatten och Avfall bidrar, i ett av projekten, genom att möjliggöra för innovativa företag att testa och utveckla produkter som kan bidra till att få bättre koll på dricksvattennätet och andra digitala tjänster kopplade till dricksvattenförsörjning.
Föreläsare: Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall
Ladda ner presentationen (pdf)

Framtiden kräver smarta dricksvattennät
NSVA jobbar långsiktigt och strategiskt för att göra smarta val och förbereda sig  för framtidens behov. NSVA har en ambition att vara i framkant när det kommer till mätning på ledningsnäten. Med flera mätpunkter och online-modeller kan vi förbättra hur vi styr ledningsnätet. NSVA jobbar långsiktigt och strategiskt för att göra smarta val och förbereda sig  för framtidens behov. Läs mer om Future City Flow
Föreläsare: Mats Henriksson och Simon Bengtsson, NSVA
Ladda ner presentationen (pdf)

Moderator: Hans Bäckman, Svenskt Vatten