Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal

Gör vi allt för en effektiv VA-verksamhet för våra kunder och brukare? Hur vet vi det? Hållbarhetsindex ger en god bild av hur VA-verksamheten fungerar, men säger inte mycket om hur våra kunder uppfattar oss, mer än på en övergripande nivå.

För att fördjupa bilden har de viktigaste nyckeltalen en VA-verksamhet bör prioritera föreslagits i ett projekt finansierat av Svenskt Vatten Utveckling. De viktigaste nyckeltalen från Svenskt Vattens statistikdatabas har valts ut i bred samverkan med mer än 16 VA-verksamheter representerande 40 kommuner. För områdena ekonomi och kund har dessutom flera nya nyckeltal föreslagits, för där har det fattats i VASS.
Annika Malm, Forskare RISE Research Institutes of Sweden
Ladda ner presentationen (pdf)
Anna-Lena Beiron, Karlstads kommun
Ladda ner presentationen (pdf)
Mats Rostö, Nacka vatten och avfall
Ladda ner presentationen (pdf)