Partnering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Partnering

NCC har stor erfarenhet av VA-projekt i samverkan och spetskompetens inom vatten- och miljöteknik. Här delar de med sig av sina erfarenheter.

Komplexa VA-projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv och då är ofta samverkansformen partnering ett bra alternativ. Genom att tillsammans tidigt i projektet hantera behov, utmaningar, risker, pengar och kunskap optimeras förhållandena för såväl drift och underhåll som verksamheten. Det ger också den mest ekonomiskt fördelaktiga slutprodukten.

Under seminariet berättar NCC om sina erfarenheter av ombyggnad under drift med hjälp av partnering, hur samverkansformen fungerar samt vad man ska tänka på vid upphandling av partneringprojekt i enlighet med LOU.

Föreläsare: Viktoria Birgersson, partneringledare NCC, och Per Johansson, affärschef NCC Vatten och Miljöteknik