Hur hanterar vi multipla hotbilder och utmaningar för dricksvatten? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur hanterar vi multipla hotbilder och utmaningar för dricksvatten?

Presenteras av Anna Mäki, ÅF, och Martijn van Praagh, ÅF och Lunds Universitet Ladda ner presentationen (pdf)

Klimatförändringar, översvämningar, tillsatser i plaströr, PFAS, mikroplaster; med jämna och ojämna mellanrum dyker nya potentiella hot för dricksvatten upp. Säkerhetsfokus har i många år varit på själva dricksvattenproduktionen och processer. Nu rycker råvattnet sakta men säkert in i strålkastarljuset, och Havs- och vattenmyndigheten ser över handboken för vattenskyddsområden med avseende på riskanalyser. Kommunernas arbetsmetodik anpassas efter en insikt om att hela distributionskedjan från råvattentäktens tillrinningsområde till kranen är viktiga länkar i ett säkert dricksvatten. 

Inte alla hot är akuta, och att skador uppstår kanske upplevs mycket osannolikt. Men hur bedömer vi och relaterar till nya larm och hotbilder mot bakgrunden av att ”gamla” står kvar? Hur kan vi på ett konstruktivt sätt kommunicera olika risker i en tid där vi nästan kan hitta allt överallt. Och måste vi systematisk arbeta med osäkerheter?

Seminariet riktar sig till dig som vill

- höra om nya potentiella hot - och hur vi kan/bör kommunicera och relatera till dem

- få information om några exempel på riskhantering

- diskutera lösningsmöjligheter

Mikroplaster – vad vet vi vad vi inte vet?

Bisfenol A och annat som läcker

PFAS – F&U projektet Waterface om spårning av föroreningar

Klimatet i riskanalysen – erfarenheter från kommuners arbete