Lokala vattenfrågor i valet 2018 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Lokala vattenfrågor i valet 2018

Kommer några verkligen att uppmärksammas och debatteras på lokal nivå i valrörelsen? Varför i så fall? Och är det bra eller dåligt om vatten blir en valfråga? De frågor som vi vet har varit ”heta” lokalt och som sannolikt gett upphov till politiska diskussioner och debatter är bland annat:

  • PFAS eller andra miljögifter i dricksvattnet
  • Taxehöjningar
  • Hot mot vattentäkter från annan verksamhet (exploatering, försvaret, bekämpningsmedel, gas- och oljeprospektering)
  • Vattenbrist, bevattningsförbud
  • Stora utläckage eller avbrott i vattenförsörjningen
  • Översvämningar
  • Stora investeringar, långt över budget, t.ex överföringsledningar, avloppsreningsverk
  • Stora, tekniskt och finansiellt krävande projekt (tunnlar, överföringsledningar)
  • Omvandlingsområden kontra enskilda lösningar
  • Brott mot EU:s avloppsdirektiv

Borde inte dessa frågor bli lokala valfrågor 2018?

Tanken är alltså att tillsammans med åhörarna gemensamt lyfta fram och kommentera hur de här vattenfrågorna har hanterats i den lokala politiska debatten, i lokala media och bland väljarna. Samtal, diskussioner och kommentarer, både i plenum och i grupper.
Ladda ner presentationen (pdf)

Samtalsledare Ulf Thysell, t f vd Svenskt Vatten och Dan Löfgren, kommunikationschef Svenskt Vatten.