Hållbara VA-lösningar i framtidens städer - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbara VA-lösningar i framtidens städer

Sveriges städer växer kraftigt, år 2050 väntas befolkningen i Sverige vara över 12 miljoner. På politikernas agenda står nya bostäder och fossilfria transporter. Diskussionerna har hittills handlat om utformning ovan mark.

Då framtidens stadsutveckling formas behöver vi i större grad diskutera det viktiga vattnets roll i samhället. VA och planeringen under mark är en central fråga för stora och små kommuner liksom för offentlig och industriell sektor.

Välkommen på ett seminarium där samhällsutvecklare och politiker ger sin syn på de utmaningar vi står inför samt hur vi bygger hållbara samhällen med fungerande VA-system i ett långsiktigt perspektiv.

PROGRAM

Moderator: Anna Dahlman Petri, WSP

 • Inledning: ABC-staden 2.0 där vi bygger goda samhällen med fungerande VA-system utifrån människans behov
  Anna Petri Dahlman, chef VA-strategisk utredning, WSP
  Ladda ner presentationen (pdf)
 • Vilka är de stora utmaningarna ur VA-perspektiv vid utformning av framtidens städer?
  Fredrik Arthursson,VA-chef, Höganäs kommun
  Ulf Molin, Kommunalråd, Höganäs kommun
  Ladda ner presentationen (pdf)
 • Hur tar vi oss an utmaningen med planeringen under mark för en hållbar och innovativ stadsutveckling
  Robert Sturk, Design Manager, Skanska
  Ladda ner presentation (pdf)
 • Vilka val är svåra, svårare och svårast?
  Fredrik Christensson, Uppdragsledare VA, Biogas, Miljö, WSP
  Ladda ner presentation (pdf)
 • Panelsamtal om framtida städers framväxt från VA-perspektiv
  Ulf Molin, Kommunalråd
  Robert Sturk, Skanska
  Fredrik Christensson, WSP
  Fredrik Arthursson
  Ladda ner presentation (pdf)