Forskning som hjälper VA att välja rätt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Forskning som hjälper VA att välja rätt

Svenskt Vattens strategiska satsning på projektprogram för högskolor och universitet (”kluster”) har bidragit till att det finns flera starka forskarmiljöer som kan stötta VA-organisationerna i komplexa och svåra valsituationer. I detta seminarium lyfts några exempel fram på hur forskarna i programmen tillsammans med involverade VA-organisationer arbetat för att välja rätt.

Att strukturera beslutsproblem och prioritera åtgärder för dricksvattenförsörjning
Andreas Lindhe, Chalmers och Michael Botvidsson, Norrköping Vatten och Avfall (DRICKS)
Ladda ner presentationen (pdf)

Val och kval kring provtagning av dagvatten
Heléne Österlund, Luleå tekniska universitet och Ulrika Lindberg, VAKIN (Dag&Nät)Ladda ner presentationen (pdf)

Dags för läkemedelsrening?  Att tänka på vid val av teknik
Ann Mattsson, Gryaab/Chalmers (VA-teknik Södra)

Modellering och reglerteknik - verktyg för kloka val i ett liv fyllt av kompromisser
Bengt Carlsson, Uppsala universitet och Magnus Arnell, Lunds universitet (VA-kluster Mälardalen)