EU-direktiv som påverkar VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EU-direktiv som påverkar VA

EU:s direktiv gör nytta för vattnet och kan påverka dina kostnader. Angeläget att flytta sig från baksätet till förarsätet för att påverka utvecklingen av reglerna.

Sverige har varit EU-medlem sedan 1995. Redan då fanns lagstiftning som än idag medför nya kostnader och överraskningar för VA-huvudmännen. För en del blir det dyrköpta erfarenheter.

Åren har gått och numera är det i huvudsak EU och inte Sveriges riksdag som beslutar lag-stiftning som rör skyddet av miljön och människors hälsa, beslut som får konsekvenser för VA-huvudmännen.

Det finns många EU-direktiv som rör vatten och som påverkar VA. Flera av dessa ses över de närmaste åren och för några har översynen redan börjat. Nyttan av EU:s direktiv ligger i den ena vågskålen. I den andra ligger ett ökande kostnadstryck på kommunernas VA.

Det är dags för VA-organisationerna att ta plats i förarsätet för att tillsammans med Svenskt Vatten påverka färden framåt. Att sitta kvar i baksätet är att låta andra passivt transportera sig mot okänt mål. Det är minst lika viktigt att bidra med lokala kunskaper och exempel i det nationella arbetet vars resultat ska påverka EU:s lagstiftning som det är att påverka i EU. Kunskaper och konkreta exempel ger makt.

Seminariet ger dig en överblick av vad som är på gång och vad som är viktigt att påverka. Du får exempel på konsekvenser av att inte påverka, att lyckas göra det och på att inte följa EU direktiv.

Många viktiga vattendirektiv ses över
Anders Finnson, Svenskt Vatten ger en överblick.
Ladda ner presentation (pdf)

Ramdirektivet för vatten, passa på att påverka
Peter Sörngård, Svenskt Vatten om behovet av ändringar på några centrala punkter.

Konsekvenser av ett ändrat dricksvattendirektiv
Anders Wannberg, Närings-departementet förklarar konsekvenser och hur regeringen tagit intryck och driver på.
Ladda ner presentation (pdf)

Avloppsvattendirektivet
Peter Sörngård, Svenskt Vatten förklarar konsekvenser för Sverige och VA-huvudmännen av att inte följa direktivet och vad vi lär av det.
Ladda ner presentation (pdf)