Den kommunikativa VA-organisationen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Den kommunikativa VA-organisationen

Varje år lägger företag, organisationer och myndigheter ner närmare 40 miljarder kronor på kommunikation. Man antar att kommunikation är avgörande för effektiviteten, för att skapa och behålla intressenters förtroende och för organisationers utveckling och image. Men hur väl stämmer detta med verkligheten?

Mats Heide, professor i strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet presenterar "Den kommunikativa organisationen" – ett av världens största forskningsprojekt inom strategisk kommunikation. Syftet med forskningsprojektet är att fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål. Forskarna bakom projektet undersöker vilket värde och vilken betydelse kommunikation har för varumärkesbyggande, kriser, förändringar, opinionsbildning och CSR (Corporate Social Responsibility). Ladda ner presentationen (pdf)

De sju stegen mot den kommunikativa organisationen diskuteras avslutningsvis med moderator och en panel:

  • Katarina Pelin - Förbundsdirektör VA SYD                                
  • Ruben Öberg – Affärsområdeschef Västervik Miljö & Energi
  • Tomas Blomqvist - VD Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Publicerat under forskningsprojektet