Är framtidens avloppssystem redan här? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Är framtidens avloppssystem redan här?

Kommer framtida krav på avloppssystemen innebära att mer än ”bara” fosfor behöver återvinnas? Blir det krav på ökad exergieffektivitet och vattenhushållning? Hur ska låga utsläpp av kväve säkerställas om fastighetsägare inför effektiv värmeåtervinning och bara släpper ut kallt avloppsvatten? Vad göra om det även ställs mycket höga krav på låga utsläpp från avlopp i spridd bebyggelse? Dessa och andra aspekter är sådant som kan innebära nya utmaningar för en hållbar avloppsrening. I detta seminarium presenteras erfarenheter från projekt där källsorterande avloppssystem finns med som möjliga svar på hur framtidens avloppssystem kan komma att se ut.

 Under seminariet presenteras hur systemen kommer vara konstruerade samt hur utsorterade fraktioner ska hanteras och tas tillvara. Även bakgrunden till de olika projekten samt hur var de befinner sig i dagsläget kommer att presenteras.

Tre rör ut i Oceanhamnen, Helsingborg.
Marinette Hagman, NSVA
ladda ner presentation (pdf)

Lokal näringsåtervinning i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Erik Karlsson, Stockholm Vatten och Avfall
ladda ner presentation (pdf)

Urintorkning Sege Park, Malmö - nästa generations urinhantering. David Gustavsson, VA SYD
ladda ner presentation (pdf)

Sorterande spillvattensystem i omvandlingsområdet Munga, Västerås. Birger Wallsten, Mälarenergi/Svenskt Vatten
ladda ner presentation (pdf)