Hoppa till huvudinnehåll

Torka och översvämning

– Hur förbereder vi oss för kriserna?

Vattenbristsituationen
Leif Rehnberg, VA chef Örebro kommun, om torkan i Örebro

Skyfall
Carina Svensson, ordf. VA SYD’s förbundsstyrelse, om skyfallet 2014 och arbetet som pågår för att förhindra konsekvenserna nästa gång det faller ett riktigt räligt regn.

Samverkan
Hanna Gärdeklint och Frida Bucht, Karlstad kommun, presenterar VA - samverkan i Värmland kring nödvattenhanteringen och hur detta samarbete startade.

Avslutande panelsamtal
under ledning av Charlotte Permell, moderator.