Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet i VA-Sverige

– en berättelse om 4 kommuner

I media förekommer beskrivningar av hur det ser ut med VA i kommunerna. Vad är sant och falskt? Hur ser det ut idag och vad är problenmen på sikt? Vilka är utmaningarna i snabbt växande storstäder respektive små glesbygdskommuner? Vad betyder samverkan mellan kommuner för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten? Vilka politiska beslut krävs och vad är de politiska beslutsfattarnas roll?

Svenskt Vatten har ett unikt material för analys av tillståndet i VA-Sverige med hållbarhetsindex och olika VASS-undersökningar kompletterat med forskningsstudier. Baserat på detta material görs en analys av små och stora kommuner samt kommuner med egen regi respektive samverkan. Analysen görs utifrån fyra typkommuner. Avslutningsvis diskuteras analysen av en panel med folkvalda. Vad är politikens roll och de politiska beslutens möjligheter att säkerställa hållbart vatten- och avlopp i Sveriges kommuner.

Presentatörer: Magnus Montelius och Anne Adrup, Svenskt Vatten
Moderator: Lars Jederlund
Panel:
-Mats Hahne (M), Vice ordförande tekniska nämnden, Kristinehamn
-Per-Arne Brink (S), Ordförande Munkedal Vatten(Västvatten)

-Carina Svensson, Ordförande VA-SYD (S)
-Göran Karlström (L),Vice ordf i Teknik- och fastighetsnämnden, Karlstad