Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan som krav, hot eller möjlighet?

- vad innebär Dricksvattenutredningens förslag om kontrollstation 2020

Dricksvattenutredningen identifierade ett behov av ökad samverkan mellan kommuner och föreslog en kontrollstation 2020 vilket innebär ett nytt tryck för ökad samverkan. Svenskt Vatten ser det som angeläget för kommunerna att förbereda sig inför detta. Svenskt Vatten delar den grundläggande analysen och ser flera rationella skäl till varför processen mot färre och större organisationer bör påskyndas. Vad innebär detta och vad bör kommunerna göra för att möta Kontrollstation 2020? Bör alla samverka och vad innebär i så fall detta? Svenskt vatten delar den grundläggande analysen att fler kommuner bör samverka.

Vid seminariet presenteras innebörden av Kontrollstation 2020 liksom Svenskt Vattens analys  organisationsfrågan. Vidare presenteras aktuell forskning på området genom två aktuella forskningsprojekt.

Magnus Montelius, Svenskt Vatten: Vad innebär kontrollstation 2020 och vad vet vi om effekter av samverkan från bland annat resultatet i hållbarhetsindex.

Robert Jonsson, Centrum för kommunstrategiska studier, LiU – klarar VA-organisationerna de långsiktiga planfrågorna? Hur påverkar kommunstorlek och samverkan kapaciteten att planera inför framtidens VA?

Anna Thomasson, Ekonomihögskolan Lund – Hur ser processen mot ökad samverkan ut? Vad är erfarenheterna av samverkan och hur ser skälen ut när kommuner väljer organisationsform?

Seminariet kommer vara interaktivt och ge möjlihet till omröstningar vilka presenteras och komenteras under seminariets gång.

Ansvariga: Magnus Montelius och Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten