Hoppa till huvudinnehåll

Säkrare dricksvatten

– generellt och vid förtätning

  • Karlstads kommun om nödvatten (en ökad förmåga att möta en storskalig dricksvattenkris)
    Per-Anders Bergman, tf förvaltningsdirektör och biträdande projektledare på ÖKA
  • Stockholm Vatten och Avfall; så säkras dricksvatten till Europas snabbast växande stad
    Erik Karlsson, Stockholm Vatten och Avfall
  • KASKAD – för bättre klimatanpassning av dricksvattnet, Pär Aleljung, Livsmedelsverket och VAKA