Hoppa till huvudinnehåll

Rätt plats för Fosforkretsloppet

– vilka lokala förutsättningar har din kommun?

Det finns idag stora osäkerheter när det gäller kommande beslut om den svenska fosforförordningen – men som behöver hanteras på ett klokt sätt. Samtidigt förändras lokala förhållanden snabbt  - inom 5 år minskar marknaden för anläggningsjord kraftigt runt om i Sverige då många gamla avfallsdeponier snart är färdigställda. Vi vet redan idag att många kommuner helt saknar regional tillgång till jordbruksmark. Inom Revaq blir kraven skarpare för varje år fram till  2025, att klara silver, kadmium och kvicksilver är utmaningar för många Revaqverk.

Hur kan vi arbeta med slamfrågan så att vi får rätt fosforkretslopp på rätt plats – om detta handlar denna workshop.

Arrangör: Anders Finnson, Svenskt Vatten tillsammans med
Anneli Andersson Chan, Växjö; Carolin Rådberg, Karlstad; Christopher Gruvberger, VASYD; David I’Ons, Gryaab; Erik Norin, MittSverige Vatten; Lisa Osterman Örebro,  Ulrika Lindberg, VAKIN; Sofia Andersson, Stockholm Vatten och Avfall, Anders Finnson, Svenskt Vatten