Hoppa till huvudinnehåll

Inledningsdialog

  • Inledningsdialog: Johan Persson ordf SV + Anna Linusson vd SV inkl reflektion på deltagarnas uttryckta förväntningar (15 min) Intervjuas av Charlotte Premell
  • Karlstads kommunstyrelseordf (5 min)
  • Bostads och digitaliseringsministern? (10-20 min)