Hoppa till huvudinnehåll

Forskningskluster

Genom etableringen av högskoleprogrammen (”klustren”) har Svenskt Vatten och Svenskt Vattens medlemmar medverkat till och skapat förutsättningar för en nödvändig ökning - både kvalitativt och kvantitativt - av svensk VA-forskning. Satsningen på ”klustren” har även stärkt utbildningsmiljöerna och bidrar till branschens kompetensförsörjning.

På årets Vattenstämma deltar samtliga fyra högskoleprogram som utställare. Så välkommen till Karlstad för att träffa representanter för dessa fyra ”kluster”.

Dag & Nät

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet. Dag&Nät består av forskningsgruppen Stadens vatten/VA-teknik vid Luleå tekniska universitet och fem kommunala VA-organisationer.

DRICKS

DRICKS är fokuserat på forskning och utveckling inom dricksvattenområdet – från råvatten till tappkran. Forskare från Chalmers, Lunds universitet och SLU arbetar i nära samverkan med branschen i syfte att bland annat förstå samband, utveckla modeller och hitta lösningar som bidrar till en säker dricksvattenförsörjning.

VA-teknik Södra

VA-teknik Södra ska verka för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige. VA-teknik Södra utgörs av forskare från Lunds tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola, sju kommunala VA-organisationer och tre företag.

VA-kluster Mälardalen

VA-kluster Mälardalen ska bedriva ledande forskning och utveckling inom resurseffektiv avloppsvattenrening och hållbar närings- och vattenåterföring för en bättre miljö. I klustret ingår fem universitet och högskolor, elva kommunala VA-organisationer och två forskningsinstitut.

Länk till mer information om högskoleprogrammen:

http://www.svensktvatten.se/forskning/svenskt-vatten-utveckling/hogskoleprogram/