Hoppa till huvudinnehåll

FN:s hållbarhetsmål


• Agenda 2030 och FN’s Hållbarhetsmål
o Vad är Agenda 2030 och FN’s Hållbarhetsmål? Hur hänger dessa ihop?
o Mål 6 ”Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla” – vad innebär det?
o Vilka andra hållbarhetsmål kan vara relevanta för medlemmarna?
o Hur kopplar de olika målen till varandra?

• Hur påverkar och hur kommer Agenda 2030 och Hållbarhetsmålen att påverka den globala utvecklingen och olika aktörers agerande? Hur kan målen vara effektiva redskap för arbetet med vattenfrågor?
o Goda exempel
o Möjlighet till reflektioner

• Hur kan Agenda 2030 och Hållbarhetsmålen komma att påverka Svenskt Vattens medlemmar? Hur kan medlemmarna använda målen som redskap i sitt eget arbete?
o Goda exempel

▪ Exempel från medlemskommuner (VA-exempel om möjligt)

▪ Exempel från andra aktörer (VA-exempel)
o Samtal i grupper om ca 4 deltagare

▪ Hur ser det ut i den egna kommunen? Vilka aktörer är engagerade?

▪ Hur kan vi använda målen som redskap i det egna arbetet framåt?

• Avslutning och uppsummering

Seminarieledare
Christine von Sydow, hållbarhetskonsult.
Christine har bland annat varit informationschef på Sida och Finansdepartementet och har under lång tid arbetat med Agenda 2030 och FN’s Hållbarhetsmål, liksom med de tidigare Milleniemålen.