Hoppa till huvudinnehåll

Är VA en attraktiv bransch för dagens unga?

– Och hur får vi dem och andra att stanna kvar?

  • Vad behöver VA-branschen göra för att locka unga vuxna att börja jobba i vår intressanta och utmanande bransch och hur får vi dem att stanna kvar?
  • Hur ska VA-branschen möta upp mot de drivkrafter som dagens unga har? Hög lön och chefspositioner är inte vad de eftersträvar, snarare att jobbet ska kännas meningsfullt och leda till en positiv samhällsutveckling  
  • Kan mentorskap och traineetjänster vara ett sätt att hålla kvar dagens unga generation?
  • Hur informerar vi potentiella och nya medarbetare om de intressanta utmaningar och utvecklingsmöjligheter som branschen står inför?
  • Hur attraherar vi unga från andra branscher?
  • Vad gör vi för att stötta driftiga, högpresterande och engagerade unga vuxna och skydda dem från att gå in i väggen?

Under seminariet kommer ett antal unga vuxna från olika professioner att redogöra utifrån sina perspektiv hur det är att jobba och verka inom VA-branschen. Därefter blir det paneldebatt med representanter från flera generationer som reflekterar kring ämnet.

Föredragshållare
Helene Sörelius, RISE (moderator)
Johanna Norup, Purac
Martin Rosén, Tyréns
Alexander Engström, Kil
Michael Cockrell, Dala Vatten
Ahmed Ahmed, Nacka Vatten

Panel
Ulrika Engvall, Svenskt Vatten (moderator)
Eva-Lena Beiron, Karlstad
Annelie Hedström, Luleå Tekniska Universitet
Lena Blom, Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad