Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 2017

PROGRAM

(Ladda ned programmet som pdf)

Ladda ner presentationer från Vattenstämman 2017

Tisdag 16 maj

kl 8-10 Registrering i entréplan
Kaffe med fralla och monterbesök i utställarhallen på plan 3

kl 10-11.00 Solasalen (kongressalen)
Välkommen!
Karlstad kommun och Svenskt Vatten hälsar välkommen till Vattenstämman 2017.

 • Monica Bubholz (MP), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet, Karlstads kommun
 • Svenskt Vattens ordförande Johan Persson
 • Anna Linusson, vd Svenskt Vatten

Vattenresan
 – Världsfotografen och filmaren Mattias Klum, nu även vattenambassadör för Svenskt Vatten berättar om Vattenresan, en resa genom Sveriges 21 län för att aktualisera vattenfrågan, såväl lokalt som nationellt
Moderator:  Charlotte Permell

kl 11.00-12.00 Solasalen (kongressalen)
Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?

 • Bostäder och förtätning
  Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef på enheten
  Stad och Land, B
  overket

 • Hur påverkar klimatförändringen dricksvattenförsörjningen– temperaturer, skyfall – översvämning, havsnivåer, vattentillgång i sjöar, vattendrag samt grundvatten?
  Anna Eklund, hydrolog, SMHI
 • Säkerhet, krisberedskap och höjd beredskap
  Christina Goede, programansvarig för skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB

 • Samverkan
  Johanna Lindgren, vd Norrvatten

Moderator: Charlotte Permell

12.00-13.30 Lunch i restaurang Karl IX, Karlstad CCC, Kaffe och monterbesök i utställarhallen plan 3

Kl 13.30-14.30
Solasalen (kongressalen)
Forts. Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?
- Förtroendevalda lokalpolitiker redogör för sina erfarenheter och sin syn på temat.
- Panelsamtal mellan myndighetsrepresentanter och politiker

Moderator: Charlotte Permell

PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Kl 14.40-15.40
Solasalen (kongressalen)
Främst för politiker

Torka och översvämning
– hur förbereder vi oss för kriserna?

Representanter från Svenskt Vattens medlemmar redogör för sina erfarenheter, tips och råd:

 • Vattenbrist
 • Skyfall och stigande havsnivåer
 • Samverkan

Läs mer om seminariet

K14.40-15.40 Sal: Lars Lerin
För både politiker och tjänstemän
Aktuell VA-juridik
Läs mer om seminariet

Kl 14.40-15.40 Sal: Erik Gustaf Geijer
Främst för tjänstemän
Har vi koll på kemikalier och smittämnen i dricksvattnet?

 • Kemikalier i dricksvatten – varför bry sig? Johan Lundqvist, SafeDrink, SLU
 • Mikrobiologisk riskanalys i praktiken Thomas Pettersson, DRICKS, Chalmers tekniska högskola

Kl 15.40-16.15 Kaffepaus i utställarhallen plan 3. Välkommen att besöka utställarnas montrar!

Kl 16.15-17.30
Sal:
Solasalen(kongressalen)
För både poltiker och tjänstemän
Svenskt Vattens föreningsstämma

Kl 16.15 -17.30 Sal: Lars Magnus Eriksson
För både politker och tjänstemän
Agenda 2030 och FN’s Hållbarhetsmål - vad innebär det för oss inom VA?
Exempel från Svenskt Vattens medlemmar och bordssamtal. Läs mer om seminariet.
Föredragshållare och moderator: Christine von Sydow, Hållbarhetskonsult Goodpoint

Kl 19.00 Plats: Plan 1/terrassen Karlstad CCC
Fördrink och mingel
Sångföreningen Manhem

Kl 19.30
Plats: Restaurangen Karl IX, Karlstad CCC
Middagsbankett med  underhållning av
Malte  Hallquist och Ida Hallquist
Liveband efter middagen: Rongedal

Onsdag 17 maj

PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Kl 09.00-10.00
Solasalen (kongressalen)
Framförallt för politiker
Tillståndet i VA-Sverige
– en berättelse om fyra kommuner
Arrangör: Magnus Montelius, Svenskt Vatten
Läs mer om seminariet

Kl 09.00-10.00 Sal: Lars Lerin
För både politiker och tjänstemän
Säkrare dricksvatten generellt och vid förtätning
Läs mer om seminariet

Kl 09.00-10.15 Sal: Erik Gustaf Geijer
För både politiker och tjänstemän
Är VA en attraktiv bransch för dagens unga och hur får vi dem och andra att stanna kvar?
Arrangör: Svenskt Vatten i samarbete med Nätverket VA-yngre Läs mer om seminariet

Kl 10.00-10.45 Kaffepaus i utställarhallen plan 3. Välkommen att besöka utställarnas montrar!

Kl 10.45-12.00 Solasalen (kongressalen)
För både politiker och tjänstemän
Hur åstadkommer vi rätt investeringsbeslut för framtiden?

 • Interaktiv workshop mellan politiker och tjänstemän med exempel på förankringsbeslut från Svenskt Vattens medlemmar.

Arrangör: Dan Löfgren, kommunikationschef Svenskt Vatten

10.45-12.00 Sal: Lars Lerin
För både politiker och tjänstemän
Skyfall, ryckiga taxor och bostadsbrist -så blir vattentjänstlagen en del av lösningen
Ett seminarium baserat på Svenskt Vattens förslag till förändringar av vattentjänstlagen.
Läs mer om seminariet

10.45-12.00 Sal: Lars Magnus Eriksson
Främst för tjänstemän
Rätt fosforkretslopp på rätt plats
– vilka lokala förutsättningar har din kommun?
Läs mer om seminariet


Kl 12.00-13.00 Lunch i restaurang Karl IX, Karlstad CCC
Kaffe och monterbesök i utställarhallen plan 3

Kl 13.00-14.00  Solasalen (kongressalen)
Främst för politiker
Samverkan som krav, hot eller möjlighet?
Dricksvattenutredningen - Kontrollstation 2020
Arrangör: Magnus Montelius, Svenskt Vatten
Läs mer om seminariet

Kl 13.00-14.00 Sal: Lars Lerin
Främst för tjänstemän
Forskning och innovation för hållbara vattentjänster
Ta del av en exposé över innovationer och aktuella forskningsprojekt presenterade av medverkande från projektprogrammen DRICKS, Dag&Nät, VA-kluster Mälardalen och VA-teknik Södra.

Kl 13.00-14.00 Sal: Erik Gustaf Geijer
För både politiker och tjänstemän
Färsk branschsyn på kemikalier och myndigheter
- delta i ett samtal om Svenskt Vattens nya policies.
Arrangör: Anders Finnson, Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Kl 14.15-15.00 Solasalen (kongressalen)
För samtliga

 • Klimatanpassningsutredningen - statusrapport 
  Eva Eriksson, utredare
 • Summering av årets Vattenstämma, Anna Linusson, vd Svenskt Vatten
 • Överlämning av Vattenstämman
  Göran Karlström, Karlstad kommun överlämnar värdskapet till Magnus Jälminger (M), styrelseordförande i NSVA, Helsingborg.

Kl 15.00-15.30 Eftermiddagskaffe 
– avrunda med mingel och kaffe i utställarhallen plan 3. Välkommen att besöka utställarnas montrar!

Årets Vattenstämma avslutas. Vi ses i Helsingborg 22-23 maj 2018!