Hoppa till huvudinnehåll

Dokumentation Vattenstämman 2017

Här hittar du presentationer från seminarierna den 16 och 17 maj.

Se hela programmet

Mingelbilder från Vattenstämman

Tisdagen 16 maj

Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer? (del 1, fm 16/5)

  • Hur påverkar klimatförändringen dricksvattenförsörjningen– temperaturer, skyfall – översvämning, havsnivåer, vattentillgång i sjöar, vattendrag samt grundvatten?
    Anna Eklund, hydrolog, SMHI

Torka och översvämning
– hur förbereder vi oss för kriserna?


Vattenbristsituationen
Leif Rehnberg, VA chef Örebro kommun, om torkan i Örebro

Skyfall
Carina Svensson, ordf. VA SYD’s f örbundsstyrelse, om skyfallet 2014 och arbetet som pågår för att förhindra konsekvenserna nästa gång det faller ett riktigt räligt regn.

Samverkan
Hanna Gärdeklint, Arvika Teknik AB och Frida Bucht, Karlstad kommun, presenterar VA - samverkan i Värmland kring nödvattenhanteringen och hur detta samarbete startade.

Aktuell VA-juridik
Samtliga presentationer från seminariet med följande talare:

- Erik Backlund, VA-Syd om lägenhetsavgifter
Fallet med små studentlägenheter som fick reducerad anläggningsavgift
- Helena Rosén från Lindahl om upphandlingsnyheter
Inhouseupphandling inom kommunen och nya kvalificeringsdokument
- Intressant praxis från året som gått med Gilbert och Clara
Volvo-fallet och Eskilstunas vattenskyddsområde
- Framtidsspaningar med Gilbert och Clara
Vad är på gång med klimatanpassning, Weserdomen och vattentjänstlagen?

Har vi koll på kemikalier och smittämnen i dricksvattnet?

Svenskt Vattens Föreningsstämma
Verksamhetsberättelse
Redovisningar

Agenda 2030 och FN’s Hållbarhetsmål - vad innebär det för oss inom VA? Föredragshållare och moderator: Christine von Sydow, Hållbarhetskonsult Goodpoint

Onsdagen 17 maj

Tillståndet i VA-Sverige
– en berättelse om 4 kommuner
Presentatörer: Magnus Montelius och Anne Adrup, Svenskt Vatten

Säkrare dricksvatten
-generellt och vid förtätning

Är VA en attraktiv bransch för dagens unga och hur får vi dem och andra att stanna kvar?
Se samlad presentation från aktuella föreläsare

Hur åstadkommer vi rätt investeringsbeslut för framtiden?
Rent vatten. Ett jobb för livet. Ulf Thysell, VA-chef, NSVA
Från motvalls till förespråkare
- för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige, Lena Fällström, Vice Ordf. VA SYD

Framtidens VA-kostnader, Annika Malm

Skyfall, ryckiga taxor och bostadsbrist -så blir vattentjänstlagen en del av lösningen
Ett seminarium baserat på Svenskt Vattens förslag till förändringar av vattentjänstlagen.
Samlad presentation från föreläsarna nedan

  • Inledning, Gilbert Nordenswan och Clara Lindgren, båda jurister på Svenskt Vatten
  • Utbyggnad enligt 6 §, Birger Wallsten Mälarenergi,
  • Klimatanpassning, Eva Vall, Stockholm Vatten och Avfall
  • Långsiktig finansiering, Henrik Kant, förvaltningschef Göteborg stad

Rätt fosforkretslopp på rätt plats
– vilka lokala förutsättningar har din kommun?
Hur vi kan arbeta med slamfrågan så att vi får rätt fosforkretslopp på rätt plats – om detta handlar denna workshop.
Arrangör: Anders Finnson, Svenskt Vatten tillsammans med Anneli Andersson Chan, Växjö; Carolin Rådberg, Karlstad; Christopher Gruvberger, VASYD; David I’Ons, Gryaab; Erik Norin, MittSverige Vatten; Lisa Osterman Örebro,  Ulrika Lindberg, VAKIN; Sofia Andersson, Stockholm Vatten och Avfall, Anders Finnson, Svenskt Vatten

Samverkan som krav, hot eller möjlighet?
Dricksvattenutredningen - Kontrollstation 2020
Föreläsare: Magnus Montelius, Svenskt Vatten Vad innebär kontrollstation 2020 och vad vet vi om effekter av samverkan från bland annat resultatet i hållbarhetsindex.
Robert Jonsson, Centrum för kommunstrategiska studier
, LiU – klarar VA-organisationerna de långsiktiga planfrågorna? Hur påverkar kommunstorlek och samverkan kapaciteten att planera inför framtidens VA?
Anna Thomasson, Ekonomihögskolan Lund
Hur ser processen mot ökad samverkan ut? Vad är erfarenheterna av samverkan och hur ser skälen ut när kommuner väljer organisationsform?

Forskning och innovation för hållbara vattentjänster
Exposé över innovationer och aktuella forskningsprojekt presenterade av Daniel Hellström, (SVU) Svenskt Vatten Utveckling och medverkande från projektprogrammen:
DRICKS, Dag&Nät, VA-kluster Mälardalen och VA-teknik Södra.

samt Mats Svensson, Havs- och Vattenmyndigheten, om Water JPI

Färsk branschsyn på kemikalier och myndigheter
- ett samtal om Svenskt Vattens nya policies.
Ladda ner presentationen
Föreläsare: Anders Finnson och Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Summering av årets Vattenstämma, Anna Linusson, vd Svenskt Vatten
Summering - Bildspel