Hoppa till huvudinnehåll

Varför en Vattenstämma?

Samhället förändras

Under senaste decenniet har samhällsförändringarna påverkat vattenfrågorna i allt högre omfattning. Kommuner och länsstyrelser behöver i dag ta hänsyn till problem med stigande vattennivåer, häftigare skyfall och åldrande ledningsnät i stadsplaneringen. En försämrad vattenkvalitet med mer regelbundet förekommande parasitutbrott medför behov av ökad rening av dricksvattnet. Övergödningen av åar, sjöar och hav kräver minskade utsläpp och rening av närsalter.

Vattnet berör fler

För att hantera dessa utmaningar, behövs en ökad samverkan mellan aktörerna som hanterar vatten-, miljö- och samhällsplanerarfrågor. Vattenstämman är tänkt som ett forum där dessa aktörer kan mötas. Ansvariga för vatten och avlopp, miljö och hälsa, stadsplanering, gator, parker, näringsliv och beredskapsfrågor – såväl politiker och tjänstemän – får möjlighet att prata sig samman. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver mötas. Kommersiella aktörer behöver medverka i diskussionerna för att hitta fungerande lösningar. Intresseorganisationer med anknytning till miljö- och konsumentfrågor bidrar med viktiga synpunkter och värden för samhällsmedborgarna och frågorna i stort. 

Svenskt Vatten-föreningen