Hoppa till huvudinnehåll

16 – 17 maj på Karlstad Congress Culture Center

Vattenstämman 2017 i Karlstad – Hur säkrar vi vattnet när Sverige växer?

Vad behöver vi göra nu för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav i framtiden? De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad, och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio år. Därför behöver vi, enligt Boverket, bygga drygt 700 000 nya bostäder. På årets Vattenstämma diskuterade vi planering och beslutsfattande som leder till att vårt vatten säkras inför Sveriges snabba befolkningstillväxt och ökade behov av bostadsbyggande.

Tack för din medverkan på årets Vattenstämma! Välkommen till Helsingborg 22-23 maj 2018

Här kan du ladda ner presentationerna (pdf) från flera av seminarierna i årets program.

I programmet  hölls parallella seminariespår för politiskt förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med vatten- och avloppsfrågor, med fokus på:

  • Hur klarar vi dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering och avloppsrening i en snabbt växande kommun?
  • Hur ser ett klimatsäkrat samhälle ut?
  • Vilka investeringsbehov finns i branschen för att trygga vårt vatten?
  • Behovet av ökad effektivitet hos statliga och kommunala myndigheter; från planering till genomförande.

Följ Vattenstämman i sociala medier

Officiell hashtag för arrangemanget är #vattenstämman

Vattenstämman 2018-20

  • Vattenstämman 2018 i Helsingborg 22-23 maj
  • Vattenstämman 2019 i Örebro 14-15 maj
  • Vattenstämman 2020 i Kalmar 12-13 maj