Hoppa till huvudinnehåll

Vattenforum tis 4 juli

Vattenforum inleddes dagen till ära i regn med seminariet "Vatten i Agenda 2030 - hur når vi målen?" som samarrangerades av Svenskt Vatten, Havs- och vattenmyndigheten och SIWI. Johan Kuylenstierna (Executive Director, SEI) moderade ett samtal om resultaten från FNs Havskonferens, hur vårt arbete i Sverige påverkas och om regionalt och globalt samarbete i vattenfrågor.

Läs mer om "Vatten i Agenda 2030 - hur når vi målen?" här>>

Näst på agendan var Sydvattens Hur säkerställer vi bra dricksvatten i hela Sverige?. Carina Svensson, ordförande VA SYD och Katarina Pelin, förbundsdirektör VA SYD lyfte fram de fördelar och vinningar som samverkan och samarbete mellan VA-organisationer för med sig.