Hoppa till huvudinnehåll

Tid och plats: 4 och 5 juli 2017 , ”Trädgården”, Mellangatan 1 i Visby

Vattenforum program 4 – 5 juli

Tisdag 4 juli Arrangör

8:30 – 9:30
Vatten i Agenda 2030 – Hur når vi målen?


Svenskt Vatten, SIWI, Havs- och Vattenmyndigheten

09:45 – 10:45
Hur säkerställer vi bra dricksvatten i hela Sverige?

Sydvatten

11:00 – 12:00
Drabbad av tillväxt

Norrvatten

12:30 – 13:30 
Miljöteknik – från innovation till kommersialisering

Stockholm Environment Institute

13:45 – 14:45
Kommunsammanslagning – inte enda lösningen för kommunal samverkan

Svenskt Vatten

15:00 – 16:00
Regionalt vattensamarbete – ingen har råd att stå utanför

VA SYD

17:00
Stora Vattenminglet (endast inbjudna)

 

 

 Onsdag 5 juli  Arrangör

8:30 – 9:30
Dyrare kranvatten – lösningen på vattenbristen?

Svenskt Vatten

9:45 – 10:45
Planer och strategier för havet – 10 000 nya jobb eller verkningslösa verktyg?

Havs- och Vattenmyndigheten

11 – 12
Miljonklipp vid klimatanpassning


Sweco 

12:30 – 13:30
Vatten eller kraft, eller vatten och kraft?


Havs- och Vattenmyndigheten
13:45 – 14:45
Övergödning från källa till hav – mer måste göras


Vattenmyndigheterna 
15:00 – 16:00
Inga incitament för antibiotikaresistens: så kan Sverige bidra till hållbar produktion av läkemedel
 SIWI
16:15 – 17:15
Styrmedel för en hållbar fosforåterföring – är samhället redo att fatta de nödvändiga besluten?

Ragn-Sells AB
17:30 – 18:30
Vikten av regionala strategier för att klara dricksvattenförsörjningen
 
WSP