Hoppa till huvudinnehåll

Varför ett Vattenforum i Almedalen?

Vattenforums syfte är att fungera som en gemensam plattform för att diskutera frågor, identifiera utmaningar och möjligheter samt tydliggöra samhällsaktörernas olika ansvarsområden. Hur kan vi på bästa sätt förvalta vårt vatten från källa till hav globalt, nationellt och lokalt?

Vatten är grunden till allt liv och en nödvändig naturresurs, men vilket är egentligen dess värde? Klimatförändringen medför såväl ökade översvämningar som vattenbrist i stora regioner av världen, och så även i Sverige, vilket påverkar både mängden och kvalitén på vårt vatten.

Vattenfrågan kräver politiska beslut, såväl globalt, som nationellt och lokalt. Regeringens satsning på Agenda 2030 utifrån FNs globala hållbarhetsmål, den nationella livsmedelsstrategin samt kontrollstation 2020 för uppföljning av de klimat- och energipolitiska målen är tydliga exempel på detta. Krisberedskap, säkerhet och tryggad tillgång till mat diskuteras också allt mer kopplat till vattenfrågor.

För att på bästa säkerställa att kommande generationer får tillgång till rena vatten behöver alla samhällsaktörer vara aktiva och ta sitt ansvar. Möjligheterna och utaningarna är många, bland andra:

  • För företagen finns både affärsmöjligheter och risker kopplade till vatten och avlopp.
  • Utmaningar föreligger i kemikalier och läkemedel från industrin och hushållen som utgör en stor risk för både miljön och våra vatten.
  • I samhällsbyggande behöver vattenresursen säkerställas, renas och planeras för i form av infrastruktur.
  • Forskning och innovation behöver bidra till att hitta nya lösningar till de utmaningar vi står inför.
  • Vattensektorn har en viktig roll då vi går mot ett en biobaserad cirkulär ekonomi, bland annat genom näringscirkulation och avfall som resurs in i andra system.

Vattenforum arrangeras tillsammans av Svenskt Vatten, SIWI och Havs- och Vattenmyndigheten tisdag och onsdag 4–5 juli i Almedalen.