Hoppa till huvudinnehåll

Dokumentation VA-juridiskt forum 2019

Här finns presentationerna som vi fått tillåtelse att publicera.

Måndag 30 september

Statliga utredningar - avslutade, pågående och kommande Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Aktuellt från Närings- och Miljödepartementet - Marina Fransson, Näringsdepartementet, Martin H Larsson och Kristina Börjevik Kovaniemi, Miljödepartementet

Säkerhetskrav på VA-anläggningar. Vad innebär NIS och säkerhetsskyddslagen för VA-verksamheten? Martin Waern, SRS

Aktuellt om nya EU-direktiv, inkl processen kring ett direktiv. Vad innebär direktiven för svensk lagstiftning. Anders Finnson och Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

Svenskt Vattens arbete med förslag till ny VA-taxa. Magnus Montelius, SWECO, Christina Gard och Anna Hassel, VA-Strategi

Rättsfall från det senaste året. Clara Lidberg, Svenskt Vatten samt Johanna Lindqvist, Agnes Advokatbyrå

Tisdag 1 oktober

Case dagvatten - "Från verksamhetsområde till klimatanpassning" samt När är kommunen skyldig att ordna verksamhetsområde för dagvatten? Vilka konsekvenser uppkommer? Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

Dagvatten i planprocessen. Vilka juridiska frågeställningar uppkommer när staden växer och hur löser kommunen dessa i praktiken? Frida Nollkrantz, Mälarenergi

Vad ansvarar VA-huvudmannen för och vad ansvarar kommunen för? Samt hur får man detta samarbete att fungera? Kristina Hall, VA-Syd

Vart tar dagvattnet vägen när staden växer? Hur hanteras vatten som leds ut från staden till sjöar och vattendrag, markavvattningsföretag. Hur hanteras vatten från omkringliggande mark? Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå

Dagvatten i fysiskt planering - vilka krav kan ställas på kvaliteten på dagvatten. Ökade krav på rening av dagvatten. Johannes Knulst, Länsstyrelsen i Stockholm

VIlket dagvatten är VA-huvudmannen skyldig att ta emot? Ändring i Svenskt Vattens förslag till ABVA. Vilka krav kan man ställa på det dagatten som man tar emot till den allmänna dagvattenanläggningen? Hur bör kraven formuleras? Fredrik Mörtberg, Abersten Advokatbyrå

Avgiftsskyldighet för dagvatten - hur ska kostnaderna för dagvatten fördelas? Svenskt Vattens förslag angående dagvatten.  Anna Hassel och Christina Gard, VA-Strategi