Hoppa till huvudinnehåll

VA-Juridiskt Forum 2019 i Västerås

Branschorganisationen Svenskt Vatten är landets trovärdigaste arrangör av konferenser och kurser som rör vatten och avlopp. VA-Juridiskt Forum i Västerås 30 september – 1 oktober har inte som primärt mål att redovisa alla nya lagstiftningar på området – utan hur de mest väsentliga bör tolkas.

Första dagen (30 september) går vi, tillsammans med jurister och experter, igenom nya statliga utredningar, förändringar inom lagstiftningen på nationell och internationell nivå, vad som sker på departementen och ny relevant praxis.

Andra dagen har tema dagvatten och bjuder på en rad intressanta föreläsningar om juridiska frågeställningar kopplade till kommunernas ansvar för samhällsplanering och dagvattenhantering. Exempelvis skyldigheten att ordna verksamhetsområden för dagvatten, konsekvenser av utbyggnad av dagvattenanläggningar, taxa, ABVA m.m.

Konferensen äger rum på nybyggda och hyllade Steam Hotel i Västerås den 30 september till 1 oktober. Det är möjligt att delta endast första eller andra dagen och den gemensamma middagen på kvällen 30 september kan bokas oavsett vilka dagar man deltar. Mer information och anmälan.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.