Hoppa till huvudinnehåll

VA-juridiskt forum 2-3 oktober 2018

VA-juridiskt forum, en mötesplats för VA-ansvariga, jurister, myndigheter, konsulter och tjänstepersoner. Svenskt Vatten bjöd in till två heldagar i Stockholm med nyheter inom det VA-juridiska området.

VA-juridiskt forum 2018

2 oktober
Under den första dagen kommer vi framför allt att fokusera på rättsutveckling, praxis och lagstiftning. Deltagare får en bra uppdatering av det senaste inom VA-juridiken. Dagen avslutas med mingel och plockmat.

Fördjupning: VA som verksamhetsutövare – miljöregler från uttag till utsläpp.
3 oktober
I dina kontakter med miljömyndigheter behöver du känna till all ny lagstiftning som påverkar din verksamhet vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Verksamhetsutövarens ansvars-, utrednings-, kontroll- och rapporteringsbörda har ökat och skärps ytterligare vid kommande årsskifte. 

Fokus på tillståndsprocesser för VA-verksamheter, t.ex. för reningsverk och vattenuttag. Tanken är att ge deltagarna grundläggande kunskap om vad ett tillstånd är och hur en tillståndsprocess går till. Dagen innehåller pass om miljökvalitetsnormer, juridik, myndighetsutövning och praktiska exempel.

Läs vidare

Peter Sörngård och Clara Lidberg berättar varför du bör gå.