Hoppa till huvudinnehåll

Tillsammans för ett säkrare dricksvatten

21-22 mars anordnade Svenskt Vatten och Vakin en konferens i Umeå med fokus på säkerhetsfrågor inom VA. Konferensen var en mötesplats för personer som arbetar med säkerhet inom VA. Senare under 2019 kommer Svenskt Vatten även att starta upp en grundutbildning inom VA-relaterat säkerhetsarbete för dig som nyligen börjat arbeta med frågorna.

Under dagarna får du lyssna på representanter från Säpo, FOI, SkyddC Umeå, Livsmedelsverket och Svenskt Vatten. Du får en bl.a. en presentation av det senaste från Svenskt Vattens säkerhetsnätverket, vilka hotbilder som finns mot dricksvatten, vilka krav som finns enligt NIS, Säkerhetsskyddslagen och ”Lås och bom-föreskriften” samt hur ska vi kommunicera med hög säkerhet.

Under dagarna varvas föreläsningar, diskussion och praktiska inslag.

Ur innehållet: 

  • Aktuellt från Svenskt Vattens säkerhetsnätverk
  • Vilka hotbilder finns mot dricksvatten? FOI
  • Vad gör Skyddscentrum och hur kan vi samarbeta? SkyddC
  • Vad säger lagstiftningen? NIS, Säkerhetsskyddslagen, ”Lås och bom-föreskriften” – vad gäller för just oss? Livsmedelsverket och Säpo
  • Säker lagring. Vakin
  • Säker kommunikation – samarbete mellan säkerhet och kommunikation. Vakin


Tid: 13.00-13.00, 21-22 mars
Plats: Umeå, Vakins huvudkontor (Övägen 37)
Mer information och anmälan.

Svenskt Vattens säkerhetsnätverk kommer att mötas under förmiddagen den 21 mars på Vakins huvudkontor i Umeå. Om du redan anmält intresse för att ingå i nätverket kommer en kallelse att skickas till din mailadress. Är du intresserad av att vara med i nätverket? Maila Birger Wallsten på birger.wallsten@svensktvatten.se