Hoppa till huvudinnehåll

Water and Pharmaceuticals 12-13 April

Dokumentation från konferensen Water and Pharmaceuticals - insights and perspectives for health and environment.
12-13 April, Uppsala, Sweden.

Arrangörer

  • IWA Sverige
  • Stockholm Environment Institute (SEI)
  • Stockholm International Water Institute (SIWI)
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Svenskt Vatten

Program 12-13 april

Morning session 12 April

Pharmaceuticals in the environment – how large is the problem globally and in Sweden?
Joakim Larsson, Gothenburg University

European initiatives on Pharmaceuticals in the environment
Helen Clayton, Policy Officer European Commission, DG Environment

Swedish initiatives on Pharmaceuticals in the environment
Karin Klingspor, Naturvårdsverket (YouTube)
Kia Salin, Läkemedelsverket (YouTube)

Conclusions and recommendation from the research cluster MistraPharma  (YouTube)
Christina Rudén, Stockholm University

Afternoon session 12 April

Swedish healthcare causing environmental problems in other countries: The challenge for public procurement (YouTube)
Pauline Göthberg, Swedish County Councils and Regions and National coordinator for social responsibility in public procurement

Sustainable procurement in the health sector – an UN-initiative (YouTube)
Ignacio Sanchez Diaz, UNDP

How does the pharmaceutical industry meet their responsibility – and the role of the Swedish market (YouTube)
Bengt Mattson, Pfizer/The Research-Based Pharmaceutical Industry (LIF)

An industry database of curated API ecotox data and PNECs  (YouTube)
Daniel J. Caldwell, Johnson & Johnson

The water sectors contribution to reducing pollution by pharmaceuticals  (YouTube)
Anders Finnson, Svenskt Vatten

International ”state of the art” of eliminating pharmaceutical residues by wastewater treatment (YouTube)
Michael Cimbritz, Lund University

Pharmaceuticals – a risk for the circular economy? (YouTube)
Håkan Jönsson, Swedish University of Agricultural Sciences – SLU

Six practical projects to evaluate different techniques to reduce pharmaceuticals in wastewater, funded by the Swedish Agency for Marine and Water Management 

Everyone must take responsibility: Stakeholder specific recommendations from the Swedish Water House Cluster Group on Water and Pharmaceuticals (YouTube)
Nicolai Schaaf, SIWI/Swedish Water House

Panel discussion: 
Key stakeholders priorities and missing links in order to avoid the release of pharmaceuticals to the environment 

Session 1 "HaV-projekt" - 13 April

Inledning och välkomna
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen. Vad ska renas, var och hur mycket?
Jörgen Magnér, IVL

Rening från svårnedbrytbara ämnen – omvärdsbevakning och kunskapssammanställning
Michael Cimbritz, Lunds tekniska högskola

Optitreat och Redmic – Två projekt om miljöfarliga ämnen från små avloppsanläggningar
Heléne Ejhed, IVL
Karin Wiberg, SLU

Läkemedelsrester ställer nya krav på kretsloppsystemen?
Lotta Levén, JTI

Mikrokemisk belastning i Helge å, Kristianstads vattenrike och Hanöbukten – Forskning, monitorering och åtgärder i en lokal kontext
Erland Björklund och Ola Swahn, Högskolan Kristianstad

Teknikleverantörernas roll. Ny marknad, nya möjligheter?
Anders Schening, Primozone
Erik Malmberg, Malmberg
Malte Lilliestråle, Biokol Sverige 

Avancerad rening i fullskala – erfarenheter och resultat från Knivsta reningsverk
Berndt Björlenius, KTH och Jerker Fick, Umeå universitet

Ozon och MBBR – från pilot till fullskala
Robert Sehlén, Tekniska verken i Linköping AB

Session 2 "SWH cluster" - 13 April

Outlook – How can different actors along the pharmaceutical life-cycle take their responsibility? Summary of Day 1. An overview of the Cluster Group’s accomplishments Nicolai Schaaf och Johan Karlsson, SIWI

Procurement - Swedish healthcare causing environmental problems in other countries
Karin Lonaeus, Swedish County Councils and Regions

Pharmacy - Current conditions for pharmacies to operate sustainably
Hanna Flygar, Apoteket Hjärtat

Manufacturer - How does the pharmaceutical industry meet their responsibility – and the role of the Swedish market
Erik Fiedler, LIF/Fresenius Kabi

Regulating authority Pharmaceuticals and the Swedish Environmental Objectives
Kia Salin, Medical Products Agency

 

Läs även Läkare för miljöns referat från konferensen.