Hoppa till huvudinnehåll

Nätverk och utbildning för politiker

I februari 2019 bjöd Svenskt Vatten in till regionala utbildningar och nätverksmöten för förtroendevalda VA-politiker – i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Hässleholm.

Syftet var att ge både nya och mer erfarna politiskt förtroendevalda en grundläggande utbildning i VA-frågor inför den kommande mandatperioden. Utbildningen tog upp det juridiska ramverket, de politiska och ekonomiska utmaningarna, säkerhetsfrågor och en grundläggande förståelse för klimatanpassning, dricksvattenproduktion, avloppsrening och miljöarbete. 

Utbildningen var också det första tillfället att utveckla ett nätverk för politiskt förtroendevalda inom VA. Nästa tillfälle blir under Vattenstämman i Örebro 14-15 maj.

Utbildningen är relevant oavsett om verksamheten bedrivs i bolag, förvaltning, kommunalförbund eller annan form.

I anslutning till utbildningen kommer även VA-ansvariga tjänstemän att träffas för diskussion om aktuella frågor.

  • Torsdag 14 februari - Sundsvall, Hotell Knaust
  • Torsdag 21 februari - Stockholm, Nordic Light Hotel
  • Onsdag 27 februari - Göteborg, Hotell Eggers
  • Torsdag 28 februari  - Hässleholm, Hotell Statt