Föreläsare chefsforum maj 2020 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Föreläsare chefsforum maj 2020

Här presenteras de föreläsare som deltar under årets första nationella chefsforum för VA-ansvariga.

Anna Thomasson, docent Ekonomihögskolan vid Lunds universitet - Organisering och samverkan. Vad säger forskningen om läge och riktning?

Anna Thomasson är docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hon disputerade 2009 på en avhandling kring styrning av kommunala bolag och kommunal samverkan. Sedan dess har Anna arbetat med frågor rörande kommuners organisering, styrning och ansvarsutkrävande i offentlig sektor. Anna har bland annat i flera år arbetat med projekt finansierade av Svenskt Vatten Utveckling och då framförallt studerat inter-kommunal samverkan inom VA. Anna har även suttit med i Kommunutredningens referensgrupp. Anna har publicerat såväl forskningsrapporter på svenska som forskningsartiklar i internationella journal och även skrivit böcker om styrning av kommunala bolag.

Carl-Fredrik Kastengren, Head of Business Creation på WSI - AI i verkligheten

Carl Fredriks och WSI  arbetar med att hjälpa företag att definiera, utveckla och lansera smartare uppkopplade produkter och tjänster. Kunderna är såväl etablerade företag som start-ups. Det gemensamma mellan kunder är att de vill dra fördel av den data deras produkter kan generera och utifrån den effektivisera sin egen verksamhet eller erbjuda sina kunder bättre tjänster.

Bland WSIs kunder finner man företag som Husqvarna, Assa Abloy, Atlas Copco och Bluewater som alla idag har produkter och affärsmodeller där uppkoppling (IoT) och smart dataanvändning, ibland med hjälp av AI och Machine Learning, är en central del.