Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt Chefsforum för VA-ansvariga

Den 3 oktober avser Svenskt Vatten arrangera en nationell chefsträff i Stockholm. Inbjudan riktar sig till dig som chef och ansvarig för VA-verksamheten i din kommun.

De 4 oktober erbjuder även Svenskt Vatten i samarbete med Sweco och SPP ett seminarium med temat investering och finansieringsfrågor. Du kan med fördel medverka på båda dessa dagar.

Bakgrund

VA-branschen står inför stora utmaningar. Som VA-ansvarig ställs man inför komplexa frågeställningar gällande verksamhetsstyrning, effektivisering, finansiering och ledarskap. Efter dialog med flera VA-ansvariga har det framkommit önskemål om att träffas på chefsnivå för att utbyta erfarenheter och kunskap gällande ledningsfrågor

Den 3 oktober genomför vi ett första nätverksmöte. Målgruppen är chefer ansvariga för VA i sin kommun. Vår ambition är att fortsätta med dessa nationella nätverksmöte, troligen 2 ggr årligen. Givetvis vill vi gärna diskutera och lyssna hur vi riggar dessa träffar framåt både gällande innehåll, antal, upplägg, etc.

Mer information och anmälan

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.