Hoppa till huvudinnehåll

Dokumentation från NAM19

Här hittar du dokumentationen från Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2019 (#NAM19)

1 -  6 februari

Inledning och välkomna. Anneli Wikner, VD MittSverige Vatten & Avfall

Fosfornätverket.  Anders Finnson, Svenskt Vatten

MSVA:s slamstrategi, möjligheter och utmaningar i norra Sverige. Jenny Cerruto, MittSverige Vatten & Avfall

Ny syn på avlopp och rening. Johan Persson, Simrishamn

Läkemedelsrening och statligt stöd. Maximillian Lüdtke, Naturvårdsverket

Klara BOD-krav i kallt klimat. Lars Persson och Patrik Bergman, Vatten & Miljöresurs Härjedalen

Överklagande krav i tillstånd. Annika Holmén, Skövde

Etappmål för dagvatten. Pontus Cronholm, Naturvårdsverket

Överträdelser av avloppsdirektivet. Anna-Maria Sundin, Naturvårdsverket

EU-förordning vid återanvändning av avloppsvatten. Pontus Cronholm, Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets kommande vägledningar. Pontus Cronholm och Anna-Maria Sundin, Naturvårdsverket

Undersökning av föroreningar via dagvatten till Östergötlands kustvatten. Helene Ek och Igor Keljalic, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Dag 2 - 7 februari

Spår 1.

Konsten att få ett biofilter på plats. Helena Norlander, VA-Syd

Nyttan av smarta dagvattenlösningar i staden. Pär Öhrn Sagrelius, Tyréns

Dagvattenkvalitetsmodeller - vilka finns och hur väljer man? Matthis Borris, RISE

Kontrollprogram och åtgärdsplan dagvatten för miljökvalitetsnormer och ren recipient. Helen Galfi och Linnea Lundberg, Kretslopp och Vatten i Göteborg

Hur påverket dagvatten avlopps-reningsverkets slamkvalitet? Ann Mattsson, Gryab

Föroreningar till dagvatten från olika byggnadsmaterial. Alexandra Müller, LTU

Mikroskräp i urban miljö - resultat från mätningar i snö. Lovisa Renberg, ÅF och Heléne Österlund, LTU

Kemisk fällning av dagvatten, rening med högverkningsgrad. Fredrik Nyström, LTU

Rening med biofilter - preliminära resultat från anläggning vid E4 i Sundsvall. Katarina Lange, LTU och Anna-Maria Kullberg, MIttSverige Vatten & Avfall

Drift, underhåll och långtidsfunktion av dagvattenanläggningar. Ahmed Al-Rubaei, Luleå Tekniska Universitet

Spår 2.

Utreda reningsverkets påverkan på miljökvalitetsnormer. Joakim Kruse, Vattenmuyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Erfarenheter av att söka tillstånd med nutida utredningskrav. Malin Olsson, Gryab, Maria Khalili, Uppsala Vatten och Avfall och Lisa Magnusson, Haninge kommun

Är strängare miljökrav alltid bättre för miljön? Sofia Andersson, IVL

Några nyckelfrågor om utsläpp, kontroll och rapportering. Pontus Cronholm och Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket

Instrumentera rätt vid kontroll av reningsverken. Sofia Andersson, IVL

Beställargrupp för läkemedelsrening. Erik Wall, Käppalaförbundet

Workshop om läkemedelsvillkor i tillstånd. Anders Finnson och Peter Sörngård, Svenskt Vatten