Hoppa till huvudinnehåll

Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2019 (#NAM19)

6-7 februari 2019 på Södra Berget i Sundsvall. Konferensen #NAM19 tog upp dagvatten - från strategi till rening - och alla nya regler och erfarenheter av deras praktiska tillämpning som tema. Vi diskuterade också formulering av villkor för läkemedelsrening.

Nationella konferensen Avlopp & Miljö är ett forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö.

Konferensen är till för dig som arbetar med frågor som rör kommunalt dagvatten, avlopps- och slamhantering – oavsett om du finns på en liten eller stor kommunal VA-organisation, myndighet, domstol, högskola och forsknings-institut, företag eller i annan verksamhet.