Hoppa till huvudinnehåll

Nationella Konferensen Avlopp&Miljö #NAM18

Här finns dokumentation från #NAM18 i Linköping.

NAM är forumet för kunskapsutbyte och diskussion om spillvatten, dagvatten, avloppsanläggningar och deras betydelse för kretslopp, klimat och miljö.
Teman 2018: Rening av läkemedel och mikroföroreningar, digitalisering och spaning mot framtiden.

Presentationer 31 januari

VA-spaningar

Renovering av ett äldre reningsverk - att rusta för framtiden. 
Jesper Olsson, Uppsala vatten

Avancerad avloppsvattenrening skapar möjligheter att använda renat avloppsvatten som en vattenresurs.
Regine Ullman, Kalmar Vatten

Tre rör ut med reningsverk som stadsattraktion – ny stadsdel med ny teknik i Helsingborg.
Marinette Hagman och Pär Gustafsson, NSVA

Snurr på kretsloppsstaden Borås och drömmen om den fossilbränslefria staden.
Anders Fransson, Borås Energi & Miljö

Henriksdal – snart världens största reningsverk med membranteknik?
Sofia Andersson, Stockholm Vatten & Avfall

Nytt reningsverk i Strömstad med aeroba granuler.
Jerry Johansson, Strömstads kommun

Nytt från myndigheter

Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester – behov, teknik och konsekvenser.
Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket 

Utvärdering av reningsmetoder för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar.
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Mikroplaster – kartläggning av källor och förslag på åtgärder för minskade utsläpp.
Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket

 

Program 1 februari, Spår Läkemedelsrening

Utlysning ”Avancerad rening av avloppsvatten” – dags för slutredovisning! INGA BILDER VISADES
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Läkemedelsreduktion vid långtidsstudier av storskaligt kombinationsfilter med sand och granulerat aktivt kol
Ola Svahn och Erland Björklund, Högskolan Kristianstad

RESVAV - Rening från svårnedbrytbara ämnen med aktivt kol eller ozon.
Michael Cimbritz och Maja Ekblad, Lunds tekniska högskola

Fullskalig läkemedelsrening i Knivsta och dess effekt på recipienten.
Berndt Björlenius, KTH och Jerker Fick, Umeå universitet

Tekniker som kan och bör användas vid svenska reningsverk.
Christian Baresel, IVL Svenska miljöinstitutet

Från försök till installation - Sveriges första permanenta anläggning för läkemedelsrening.
Robert Sehlén, Tekniska verken i Linköping

Minskade utsläpp genom effektivt uppströmsarbete.
Lisette Graae, IVL Svenska miljöinstitutet

Resistenta bakterier i avloppsvatten – hur skall vi hantera dem? BILDER LÄMNAS INTE UT
Joakim Larsson, Göteborgs universitet

Reduktion av mikroföroreningar med membran och granulerat aktivt kol – långtidsförsök vid Kalmar reningsverk.
Regine Ullman, Kalmar Vatten

Framåtblick och samarbetsplattformen för läkemedel i Östersjöns miljö.
Jenny Hedman, Naturvårdsverket

Program 1 februari, Spår Digitalisering

Digitalisering på reningsverk – igår, idag och imorgon?
Gustaf Olsson, prof. em. Lunds universitet

50 nyanser av fel - om vikten av att ha koll provtagning, analys, instrumentering och utvärdering. 
Maximilian Lüdtke, IVL Svenska miljöinstitutet och Heidi Lemström, SYVAB

Utan instrumentering, ingen digitalisering – status på svenska reningsverk idag.
Sofia Andersson, IVL Svenska miljöinstitutet

Big (bad?) data – datavalidering.
Doug Lumley, Gryaab

Därför använder vi processmodeller - praktisk användning  och exempel på intressanta resultat.
Magnus Arnell, RISE Research Institutes of Sweden och Erik Lindblom, Stockholm vatten och avfall

Digitaliseringens möjligheter för verk och ledningsnät tillsammans.
Annika Malm, RISE Research Institutes of Sweden

Finns det risker med en ökad digitalisering på reningsverk?
Lars Westerdahl, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Dela kritiska data för kritisk infrastruktur – stadens kontrollrum. Henrik Wickström, Mälarenergi

Program som PDF.