Hoppa till huvudinnehåll

Forskning- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster 29-30 november 2018

I år samarrangerades Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens med Sweden Water Research-dagen i Malmö.

Här hittar du presentationerna från konferensen i pdf format. Klicka på respektive länk. Vi kommer att publicera mer material allt eftersom.

29 november 2018

Vattenforskarskolan - ett kompetenslyft för VA-branschen. Magnus Persson

Hållbar hantering av av urbana översvämningar - resultat från projektet SUrf Rolf Larsson och Salar Haghighatafshar

Hur påverkar mängden tillskottsvatten kostnader och miljöpåverkan från reningsverken Catharina Grundestam

Livet i ett dricksvattensystem - nya avancerade analysmetoder ger nya insikter om vad som händer mellan vattentäkt och konsument Catherine Paul

Assessment of microbial risks and associated health risks in the distribution network Victor Vinas

Sensorer på ledningsnätet Mashreki Sami

Ekonomisk värdering av reducerad hälsorisk Andreas Lindhe

Mikroalger och biogas i avloppsreningsverk  Jesper Olsson och Eva Norlander 

Från avloppsvattenrening till elproduktion genom mikrobiell elektrokemi Oskar Modin

Källsorterat avlopp för ökad biogasproduktion och ökad näringsåtervinning Hamse Kjerstadius

Strategy for a better environment based on a benchmark simulation model for integrated urban wastewater systems Ramesh Saagi

Hållbar värmeåtervinning ur avloppsvatten Magnus Arnell

Aktivt kol från rötslam - Potential som adsorbent i avloppsvatten och dagvatten Alexander Betsholtz

Granulerat kol som kemisk barriär Malin Ullberg

Optiska sensorer för online bestämning av organiskt kol Claudia Cascone

Strategier för detektion av tillskottsvatten och felkopplingar i duplikat system Oleksandr Panasiuk

Mikroplaster och dagvatten Madeleine Syk

Integrerad systemanalys av VA- och värmeförsörjningslösningar Youen Pericault

30 november 2018

Klicka på länken nedan för att ta del av presentationerna från Sweden Water Research-dagen.

Presentationer 30 november