Hoppa till huvudinnehåll

Asset Management Webinar 17 augusti 2020

Med stigande kostnader för kommunalt VA ökar även behovet av att förvalta anläggningstillgångarna på bästa sätt. Asset Management är en metod för att styra verksamheten så att man får en långsiktigt hållbar hantering av anläggningstillgångar. I ett pågående SVU-finansierat projekt arbetar sex VA-organisationer med att undersöka förutsättningarna för att tillämpa verktyget för svenska förhållanden i vår bransch.

Under webbseminariet kommer preliminära slutsatser från projektet att presenteras och diskuteras. Vidare kommer föredragshållare från länder som kommit längre inom Asset Management för VA (preliminärt Danmark och Storbritannien) liksom representanter från andra branscher att redogöra för sina erfarenheter. Webbseminariet kommer även att erbjuda möjligheter till gruppdiskussioner och utbyte mellan deltagarna.

Datum: 17 augusti 2020

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Online på Zoom 

Kostnad: 500 kr

Preliminärt program

13.00 - 13.05: Svenskt Vatten inleder

13.05 - 13.20: Sweco presenterar SVU-projektet

13.20 - 13.40: Frågestund

13.40 - 14.00: England VA

14.00 - 14.10: Frågestund

14.10 - 14.20: Paus

14.20 - 14.40: Danmark VA

14.40 - 14.50: Frågestund

14.50 - 15.05: Paus

15.05 - 15.25: Trafikverket

15.25 - 15.35: Frågor

15.35 - 15.45: Gruppdiskussion

15.45 - 16.00: Avslut

Anmälan sker här.