Hoppa till huvudinnehåll

Dokumentation från seminarium om markavvattning 9 november 2016

Här är dokumentationen från seminariet om markavvattning som hölls 9 november 2016. Dokumentationen är upplagd efter ursprungligt program, även om presentationerna hölls i annan ordning.

Jordbruksverkets roll kopplat till VA - Tilla Larsson, Jordbruksverket

Vad är markavvattning?- Tilla Larsson, Jordbruksverket

Markavvattning ur ett VA-perspektiv - Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

Vad behöver man veta om ett markavvattningsföretag?- Tilla Larsson, Jordbruksverket

Erfarenheter från Norrköping - Maria Rothman, Norrköpings kommun

Hur kan befintliga tillstånd ändras?- Tilla Larsson, Jordbruksverket

Länsstyrelsens roll - Sara Andersson, Länsstyrelsen Uppsala

Underhåll- Tilla Larsson, Jordbruksverket

Myndighetsuppdrag och klimatanpassning- Tilla Larsson, Jordbruksverket