Hoppa till huvudinnehåll

Dokumentation från RÖK 2019

Presentationer och intervjuer från konferensen i Göteborg.

DAG 1

10.00 Inledning, Hans Bäckman, Svenskt Vatten
10.05 Svenskt Vattens utmaningar inför framtiden.
Pär Dalhielm - ny VD på Svenskt Vatten 
10.20 VA-branschens utmaningar inom underhåll och förnyelse av VA-ledningsnät – personalkapacitet, investeringsbehov och organisationsformer.
Ulf Thysell, NSVA
10. 45 ”Mistra InfraMaint” – 80 miljoner till forskning kring hållbar förvaltning av infrastruktur med VA och gator i fokus.
Annika Malm, RISE 
Se även en intervju med Annika.
11.05 Förnyelseplanering av VA-ledningar – ny publikation på gång från Svenskt Vatten (P116)
Annika Malm, RISE 
11.25 Förnyelseplanering med avancerat datastöd – erfarenheter från VAKIN.
Petter Walan, VAKIN, Umeå 
Se även en intervju med Petter.
11.45 En kompis i datorn – effektivare underhåll med AI
Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall 
Se även en intervju med Tommy.
13.15 Vad kan vi lära oss av industrins proaktiva underhållsarbete? Intryck från RÖKs studieresa till SSG och SCA, Umeå
Walter Jonasson, VAKIN/RÖK och Marie Falk, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad/RÖK 
13.40 Effektivt underhåll av VA-system – ny publikation på gång från Svenskt Vatten (P113)
Anne Adrup, Sweco
14.00 Kan man hitta vattenläckor med hjälp av satelliter och hur ser NSVA på framtidens smarta ledningsnät?
Mats Henriksson, Simon Bengtsson, NSVA
15.10 Vattenledningar och reservoarer – spolning, rensning och rengöring – ny publikation på gång från Svenskt Vatten (P115)
Olof Persson, Pencon
15.30 Vattenkvalitetens betydelse för en säker dricksvattendistribution. Det är väl bara att klorera, eller?
Bosse Berghult, Miljökemigruppen
Se även en intervju med Bosse
16.00 Säker spolning av avloppsledningar, tunnlar och magasin – hantering av förorenade sediment
Pia Dromberg, Stockholm Vatten och Avfall och Emma Lilliesköld, Fortifikationsverket
16.30 Ökade krav på planering och aktuellt från EU
Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

DAG 2

8.30 Aktuella frågor från RÖK
Hans Bäckman och Magnus Bäckström, Svenskt Vatten
09.00 Göteborg – världens bästa stad när det regnar! Så fungerar Göteborgsmodellen för dagvatten och skyfall
Jens Thoms Ivarsson och Glen Nivert, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Se även en intervju Jens.
10.00 Ny rekommendation för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering. Från Länsstyrelserna i Västra Götaland och Stockholm
Lars Westholm och Patrik Jansson, Länsstyrelsen Västra Götaland
10.30 Så lyckades vi minska höga flöden av tillskottsvatten – flödesmätning, åtgärder och uppföljning – exempel från Kungälv
Annelie Svensson och Magnus Lidberg, Kungälvs kommun
11.05 Så ökade vi klimatanpassningsåtgärderna med 1 670 % – Kommunikation för beteendeförändring efter skyfallet i Malmö
Kristina Hall och Nina Steiner, VA SYD
11.40 Så delas information mellan försäkringsbolag och VA-huvudman om översvämningsdrabbade fastigheter för att förkorta utredningstid och förebygga framtida källaröversvämningar
Annika Wenzel och Anders Nielsen, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad samt Åke Lindgren och Peter Thelander, Folksam
13.15 Regional samverkan för vattenförsörjning: Historien bakom Bolmentunneln som förser Skåne med vatten – utmaningar då och nu
Jörgen Johansson, Sydvatten
13.45 Distribution av dricksvatten – Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna vattenledningsnät – ny publikation från Svenskt Vatten (P114)
Krister Törneke, Tyréns
14.10 Vad är rimliga nivåer på vattenförluster i dricksvattennät?
Linnea Axell, RISE och Gilbert Svensson, Vattenforum
14.40 Hur man kan reducera mängden odebiterat dricksvatten ner till 8 %
Anna Lövsén, Tekniska verken, Linköping

Under pauserna visades denna presentation.