Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät och Klimat 26-27 mars 2019 (fullbokad)

Svenskt Vatten arrangerade ”Rörnät och Klimat 2019” 26-27 mars på Gothia Towers i Göteborg. Detta var den 9:e Rörnät och klimat-konferensen.

Rörnät och Klimat 2019 är fullbokad!

Årets konferens slog alla tidigare rekord med råge och lockade över 700 deltagare. Även miniutställningen slog alla rekord med 55 utställare. 

Dokumentation från konferensen.

Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”. Konferensen har även en etablerad ram som vi kommer att följa även i år. Vi redovisar fronten på kunskapsläget i högaktuella frågor. Det kommer som vanligt att finnas goda möjligheter till informella diskussioner.

Konferensen har tre teman. Under dag 1 har vi fokus på ”Förnyelse och underhåll av VA-ledningsnät”. Dag 2 har två stycken teman: ”Skyfallshantering / Dagvatten / Tillskottsvatten” samt ”Dricksvattenförsörjning – kvantitet och kvalitet”.

Under 2019 kommer Svenskt Vatten att remissbehandla och publicera inte mindre än fyra stycken publikationer. Dessa kommer även att presenteras på konferensen.

Mer information

Programkommitté är Svenskt Vattens kommitté för Rörnät och klimat (RÖK) med Hans Bäckman, Svenskt Vatten som projektledare och med stöd av Anne Adrup, SWECO, tidigare Svenskt Vatten.

Hjärtlig välkomna till ”Rörnät och klimat 2019”!