Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät och Klimat 2018

Svenskt Vattens 8:e konferens om Rörnät och Klimat genomfördes i Stockholm 13-14 mars 2018. 550 deltagare och 35 utställare medverkade. Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom vatten i den urbana miljön – med omnejd.

Tisdag 13 mars

Så påverkas dagvattenfrågan av regler om god kvalitet på vattenmiljön – EU:s ramdirektiv för vatten, ”Weserdomen” och svenska miljökvalitetsnormer; MKN
Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Länsstyrelsens granskning av översikts- och detaljplaner med fokus på säkerställande av att kunna följa miljökvalitetsnormer, MKN
Johannes Knulst, Länsstyrelsen i Stockholm

Stockholms stads arbete med miljökvalitetsnormer för vatten och hållbar dagvattenhantering – lokala åtgärdsprogram
Juha Salonsaari, Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Dagvattenstrategi och vägledning samt VA-huvudmannens perspektiv
Eva Vall, Stockholm Vatten och Avfall

Gatuutformning för att magasinera dagvatten i vägkroppen, olika typlösningar, trafiklaster samt drift/underhåll
Erik Simonsen, CEMENTA

Växters tålighet i den urbana miljön
Örjan Stål, VIÖSAB

Dimensionering och konstruktion av biofilter/raingardens/växtbäddar för dagvattenrening 
Godecke Blecken, Luleå Tekniska Universitet

Hydraulisk dimensionering för rening av stora årsvolymer och/eller minska skador vid skyfall, beräkningstips samt senaste nytt om framtidens skyfall
Gilbert Svensson, Vattenforum

Så gör vi i Danmark för att få till dagvattenlösningar på privat mark – Krav, stöd och finansiering
Inge Faldager, Teknologisk Institut, Danmark

Så långt är det privata ledningsnätet
Annika Malm, RISE

Felkopplingssökning spill- till dagvatten samt dag- till spillvatten i Järfälla kommun – metodik, omfattning och resultat
Anna Sundén, Järfälla kommun

Nya broschyrer om servisledningarna – i samarbete med Säker Vatten och Installatörsföretagen
Anne Adrup, Svenskt Vatten
Broschyrerna hittar du här.

Onsdag 14 mars 

Aktuella frågor som RÖK driver 2018.

Resultaten från VASS Rörnät, trender och hur utnyttja resultaten?

Prioriterade nyckeltal i VASS – SVU-rapport

Annika Malm, RISE

Förslag till ny driftstörningsrapport – SVU­ rapport
Mathias von Scherling, RISE

Redovisning av vatten- och miljöprover i VA-kartan effektiviserar arbetet – problem och möjligheter

Walter Jonasson, VAKIN

Planerar vi för rätt vattenförbrukning – lägesrapport om kommande publikation: ”Distribution av dricksvatten”
Krister Törneke, Tyréns

Infrakulvert – En samlad plats för underjordisk infrastruktur
Johan Sedin, Tekniska verken Linköping

LTA-system – Hur fungerar det i praktiken och hur bör dessa designas
Benny Adén, Ramböll

Vad är typgodkännande och hur kan det vara till hjälp?
Johan Åkesson, RISE

Hur säkerställer man att produkter är säkra i kontakt med dricksvatten? – Vad händer i Europa och Sverige?
Gisela Holm, Svenskt Vatten, Mats Engdahl,
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Från rörinspektion till åtgärdsplanering avlopp med effektivt digitalt stöd, erfarenheter från Botkyrka
Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun

NoDig Challenge: Norskt utvecklingsprojekt om schaktfria servisanslutningar för vatten – upphandling och teknisk lösning
Lars Stange, Oslo VAV, Borghild Folkedal, Hawle

Proaktiv säkerhet i en digitaliserad VA-verksamhet – Digitaliseringens möjligheter och risker
Lasse Larsson, SECTRA

Säkerhetshöjande åtgärder inom VA – Några exempel från Kretslopp och vatten i Göteborg,
Helena Hallagård, Kretslopp och vatten Göteborgs stad.