Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät och Klimat 2016

16 - 17 mars genomfördes sjätte omgången av vår årliga konferens om rörnät och klimat. Här hittar du dokumentationen.

I år satte vi nytt deltagarrekord i Göteborg med ca 480 deltagare.

Onsdag 16 mars

Inledning (pdf)
Anne Adrup, Svenskt Vatten

Skyfallssäkerhet i samhällsplaneringen (pdf)
Karin von Sydow, Lars Westholm, Länsstyrelserna i Stockholms resp Västra Götalands län

Beredskapsplanering för skyfall – SVU-projekt (pdf)
Mattias Salomonsson, Sweco Halmstad

Skyfallsproblemen i praktiken.
Erfarenheter från:

Vad säger ”hållbarhetsindex” om klimatanpassningen? (pdf)
Magnus Montelius, Svenskt Vatten

Markavvattning till och från markavvattnings-samfälligheter (pdf)
Jennie Wallentin, Jordbruksverket

Framgångsrikt projekt för att minska tillskottsvatten i Borås (pdf)
Joakim Ekberg, Borås Energi och Miljö

Fastighetsägarnas ansvar och möjligheter att förbygga översvämningsskador (pdf)
Jonas Backö, Sweco Växjö, Anders Håkansson, Länsförsäkringar Skåne

Så hanterar Amsterdam och Rotterdam vatten från himmel och hav (pdf)
Birger Wallsten, Mälarenergi, Elin Granberg, Köping

Informationsutbyte mellan VA och försäkringsbolag underlättar regresshanteringen (pdf)
Mathias von Scherling, Stockholm Vatten, Björn Lindberg, If

Riktlinjer för modellering av självfallssystem – rapport från SVU-projekt (pdf)
Daniel Blomqvist, Sweco Umeå

Torsdag 17 mars

Aktuella frågor som RÖK jobbar med (pdf)
Anne Adrup, Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Kort info om nya SVU-projekt om ”Hushållsdagvatten” (pdf) och ”Regnpengen” (pdf)

Vad säger ”hållbarhetsindex” om förnyelse av VA-nät? (pdf) Magnus Montelius, Svenskt Vatten

Hälsorisker på ledningsnätet samt strategier för förnyelseplanering (pdf)
Annika Malm, SP Urban Water

Vad hände med dricksvattnet i Everöd? (pdf)
Inger Hansson, Kristianstads kommun

”Lås och bom- föreskrifterna” i praktiken? (pdf)
Agneta Tollin, Livsmedelsverket

Vattenkiosker säkrar upp uttappning (pdf)
Björn Karlsson, Mälarenergi

Partnering med fokus att minska miljöpåverkan – styrd borrning (pdf)
David Jacobsson Sweco, Michael Fransson VIVAB, Görgen Johansson  STYRUD

4S Ledningsnät:

 

Sorterande avloppssystem i omvandlingsområde (pdf)
Birger Wallsten, Mälarenergi