Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät och Klimat 2017

Den 29 - 30 mars genomfördes sjunde tillfället av vår årliga konferens Rörnät och Klimat, denna gång i Malmö. Här hittar du dokumentationen.

Cirka 450 deltagare  och 25 utställare medverkade i år.

Onsdag 29 mars

Inledning
Anna Linusson, vd Svenskt Vatten

Malmö skyfallsplan - omvägen fram till ett kommunalt samarbete
Pär Svensson, Malmö gatukontor och Kristina Hall, VA SYD

Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark - kreativa exempel från Västra Hamnen
Ola Nielsen, hauschild + siegel

Lägesbeskrivning av juridiska frågor kring översvämning och klimatanpassning
Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

Tillskottsvatten - strategi, utredning och separering
Ebba Waernbaum, Tomas Wolf och Ricky Merikanto, VA SYD

Felkopplade spillvattenrör och hur man hittar dem
Oleksandr Panasiuk, Luleå Tekniska Universitet

Hur mycket bräddar det i Sverige? Rapport från ett SVU-projekt
Cecilia Wennberg, DHI

Hantering av bräddavlopp i Stockholm
Daniel Henriksson, Stockholm Vatten och avfall

Bräddning i Stockholm från kombinerat ledningsnät
Mathias von Scherling, Stockholm Vatten och avfall

Bakvattenskydd av fastigheter vid översvämningar i avloppsnät
Mikael Olshammar, IVL

Klarar VA-Sverige förnyelseplaneringen av VA-näten? – resultat från Hållbarhetsindex 2016
Magnus Montelius, Svenskt Vatten 

Extra pass: P110 i praktiken, paneldiskussion
Funktionskrav i P110 - Gilbert Svensson, RISE
Sammanfattning av paneldiskussion

Torsdag 30 mars

Aktuellt från Svenskt Vattens kommitté för rörnät och klimat
Hans Bäckman och Anne Adrup. Svenskt Vatten

Schaktfritt byggande med kommunikation
Mikael Hölttä och Anna Walldorf VA SYD

Rören måste hålla i 150 år!
Kenth Olsson, 4S

Hållbar nyanläggning av PE-rör
Andreas Waldén, NSVA och Kenny Constanzo, Swerea KIMAB

Så hanterade vi vattenbristen 2016
Niclas Beermann, Mörbylånga

Så löste vi problemen i Tävelsås med actinomyceter i dricksvattennätet
Linda Parsland, Växjö kommun

Senaste nytt från forskningsfronten om dricksvatten och ledningsnät
Kenneth M Persson, Sydvatten

Så minskar vi risken för kontaminering av dricksvattnet vid nyanläggning samt lagning av läckor/rörbrott
Tommy Ekblad, Göteborg Kretslopp och Vatten

Kontinuerlig övervakning av vattenkvalitet  i dricksvattennät – vad är möjligt inom kort
Mats Eriksson, Linköpings universitet

Avläsning av vattenmätare med hjälp av radioöverföring
Elin Granberg och Fredrik Dahl, Köpings kommun

Förbrukningsdata från vattenmätare som underlag för analyser – rapport från pågående SVU-projekt
Krister Törneke, Tyréns